Mozgóőrség (rendezvény egészségügyi biztosítása)
 
    Cégünk nagy szakmai  tapasztalattal  rendelkező  mentőorvosokkal,
    főiskola diplomával rendelkező mentőtisztekkel 
    és OKJ-s mentőápolókkal látja el
    a rendezvények egészségügyi biztosítását.
 
Vállalunk:
   - Gyalogőrség (orvos,mentőtiszt vagy mentőápoló, esetleg)1000 fő ig
   - Mentőmotoros mozgóőrség  (nagyobb  területre  szervezett 1001 fő
     felett részvétel esetén, vagy 1000 fő felett  esetkocsival kiegészítve,
     továbbá futóversenyekre, bicikli versenyekre, autó - motorsport
     versenyekre   kifejezetten   alkalmas.)
   - Esetkocsis mozgóőrség (1001-5000 főig)
   - Elsősegély sátor
     (orvos,mentőtiszt,vagy metőápoló, 2 fekhellyel ellátva)
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Az  egészségügyi  minisztériumi  rendelet  alapján:
 
minden olyan rendezvényre, ahol a várható létszám eléri vagy meghaladja
a fenn jelzett besorolás szerint, az adott  rendezvény várható lélekszámát,
a  szervezőnek   kötelessége   biztosítani   az   egészségügyi  alapellátást
 
 
     2. melléklet az 5/2006.(II.7.)EüM rendelethez 34
     Rendezvények egészségügyi biztosításának  formái, szintjei és módja.
 
 
1.6.            
   
1.6.1.       
 
 
 
 
1.6.2.      
 
 
1.6.3.       
 
 
1.6.4.       
 
 
1.6.5.       
 
 
 
1.6.6.       
 
 
 
 
1.6.8.        
 
 
 
 
 
1.6.9.  
 
 
 
2.         
 
2.1.        
 
 
 
 
2.2.        
    
 
2.3.     
 
 
 
A rendezvény biztosításának szintjei:
 
Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás  akkor
szükséges,  ha a rendezvényt  kifejezetten   betegek vagy időskorúak számára
szervezik, illetve  jogszabály  az  esemény,  sportesemény jellegére tekintettel
azt kötelezően előírja.
 
1000-5000  fő  részvétele  esetén   legalább  egy esetkocsi szükséges, vízi,
vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.
 
5001-10 000 fő  részvétele  esetén legalább egy
esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.
 
10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi,  egy esetkocsi 
és egy mentőgépkocsi szükséges.
 
50 001-200 000 fő  közötti létszámú rendezvény esetén,  minden megkezdett 
50 000 főnként további egy-egy eset   és  egy-egy  mentőgépkocsi,  valamint
100 000  főnként  további  egy  rohamkocsi  szükséges.
 
200 000 fő  feletti  létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként
további egy-egy roham- és egy egy  esetkocsi,  valamint  két mentőgépkocsi
szükséges.  Ebben  az  esetben  az  egyik  rohamkocsi  mentőorvosi
gépkocsival helyettesíthető
 
Szabadtéri autómotorsport - rendezvény esetén a fokozott  veszélyforrásra 
figyelemmel  egy mentőhelikopter  is  szükséges,   ha a rendezvény  nagy
területen  zajlik,   mentőgépkocsival  nehezen   bejárható  és  a  pálya 
legtávolabbi  pontja   10 percen  belül,  illetve  az ellátó egészségügyi 
intézmény  20 percen  belül  földi  mentőjárművel nem érhető el.
 
1000 fő feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentőegységgel  látható el, 
ahol a személyzet minden tagja  6  havi átlagban  legalább  havi  24  óra 
kivonuló szolgálatot  teljesít, OMSZ  által irányított mentőegység tagjaként.
 
Gyalogőrség
 
Az  egészségügyi   ellátás  gyalogőrséggel  csak  épületben  vagy  kis  területre 
korlátozott  szabadtéren szervezett  rendezvényen  biztosítható,  amennyiben a
rendezvényen résztvevők száma  1001  főnél kevesebb.  Ezen létszám felett az
1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás  szükséges
 
Az ellátást szakképzett mentőápoló,  mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek 
közül  több  személy együttesen végzi.
 
A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra  alkalmas állandó vagy
ideiglenes helyiséget fektetési  lehetőséggel. Gondoskodni  kell  vezetékes vagy
vezeték  nélküli  hírközlő eszközről,  továbbá  a  szakelsősegély  biztosításához 
szükséges  felszerelésről.